Կոմիտաս <<Հով արեք սարեր ջան>>,<<Շողեր ջան>>
Մարիամ Ժամկոչյան