Ֆլեյտա- Մարինե Ղանդիլյան

Կոմիտաս <<Քելե քելե>>

 

Սանթուր-Մարիամ Ժամկոչյան

Կոմիտաս <<Չինար էս>>